Kjenn på forbindelsen innover i deg selv

Hvor mye tar du vare på deg selv?

Hva er det viktigste forholdet du har?

Aksepterer du deg selv når du feiler (dvs. lærer) og tillater deg selv å le av deg selv?

True2You Quizzes Banner

Let the posts come to you...

Join the True2You community and receive the latest news to your inbox…

Register to Download Resources

[user_registration_form id="2666"]

Login