Om
True2You

True2You Youth Magazine er et unikt og ledende undervisningsmateriell for unge mennesker, lærere, ungdomsarbeidere og foreldre. Det representerer en ny måte for hvordan vi kan utvikle oss sammen, lære, vokse, relatere og kommunisere med hverandre. 

True2You tilbyr en plattform for jenter og gutter, unge kvinner og menn til å IKKE la oss bli dominert av idealer vi må strebe etter. Samt å IKKE bli dominert av overbevisninger som styrer våre daglige beslutninger og som vi har normalisert og ofte tar for gitt uten at vi er klar over det, fordi vi ikke vet om noe annet.

Det gir unge mennesker mulighet til å bygge solidaritet med hverandre og identifisere både egne og andres grenser i forhold til å leve på en måte som sier klart NEI til overgrep og vold og tydelig JA til kroppslig integritet. Lære å hedre kroppen sin og seg selv ved å sette nye standarder.

Hvordan det hele startet...

True2You Youth Magazine er et initiativ startet av INDERA Foundation. Den første utgaven om seksuelle overgrep på nett ble utviklet i sammenheng med EU prosjektetI can choose to say no. Empowering youth, especially girls, to stand up against cyber sexual and gender-based violence in intimate partner relationships“ implementert av The Autonomous Women’s Center (AWC) i Beograd, Serbia; CESI – Centar Za Edukaciju Savjetovanje I Istrazivanje i Zagreb, Croatia; Nok A Nokert Egyutt Az Eroszak Ellen Egyesulet – NANE i Budapest, Hungary and Fundación INDERA i Barcelona, Spain.

Gjennomføringen av prosjektet var preget av de globale restriksjonene og nedstegningene og det økende behovet for nettstøtte for unge mennesker som ble tvunget til å bli i deres spesielt utfordrene og voldelige familiemiljøer. Dette er ungdom som bruker tiden sin på nettet og som ofte opplever den raskt økende forekomsten av overgrep og vold og står overfor psykiske problemer og generell mangel på å ha det godt med seg selv. Derfor har INDERA Foundation i 2020, med midler fra EU prosjektet «I can choose to say no» og det økonomiske bidraget fra fra den tyske foreningen GPL – Gesundheit Philosophie Leben vekket True2You Online Platform til live.

Den mangfoldige støtten til True2You vokser og utvides, og i 2021/2022 har INDERA Foundation mottatt midler fra Health Department of the City of Barcelona og Fundació Obra Social ‘La Caixa’ for å utvikle mer innhold og å være en kontinuerlig kilde, som støtte for alt unge mennesker trenger for å ha det godt med seg selv.

True2You Teamet

Denne plattformen ville ikke vært hva den er i dag uten et stort team av frivillige som kontinuerlig og utrettelig jobber bak kulissene for å holde den gående. Den er en levende plattform til støtte, omskolering og utveksling for unge mennesker.

Vi har et team av frivillige som gjør alt det usynlige administrasjonsarbeidet, laster opp artikler, redigerer artikler, tar seg av tekniske problemer og sikrer den generelle flyten på plattformen.

Vårt flerspråklige supportteam av fagfolk svarer på alle innkommende spørsmål og gir ukentlig nettstøtte via Zoom til alle ungdommer som leter etter svar på hvordan de kan være True2You, dvs. være sann mot deg selv, i en verden som har lite å tilby om det emnet.

Untitled design 2
True2You Quizzes Banner

Let the posts come to you...

Join the True2You community and receive the latest news to your inbox…

Register to Download Resources

[user_registration_form id="2666"]

Login